Regjistrohuni

Kjo Politikë përmban politikat e finderal.com ("neve", "ne" ose "Sajt") në lidhje me mbledhjen, përdorimin dhe shpërndarjen e informacionit që marrim nga ju gjatë përdorimit të aplikacioneve në aparatet elektronike dhe shërbimet e lidhura me to ("Aplikacionet") apo kjo faqe interneti ("Sajt") si dhe të gjitha produktet apo shërbimet e ofruara nga Finderal.com. Për t'ju ndihmuar të kuptoni Politikën tonë, ne kemi përgatitur një përshkrim të shkurtër më poshtë – kjo nuk është një deklaratë e plotë e Politikës tonë të plotë dhe ju inkurajojmë ta lexoni Politikën e plotë, pasi ky është dokument i rëndësishëm që ndikon mënyrën se si mblidhet dhe përdoret informacioni juaj. Ne mund ta përditësojmë këtë Politikë herë pas here dhe është përgjegjësia juaj ta rishqyrtoni këtë Politikë herë pas here për të qenë në dijeni të ndryshimeve.

 • Ne nuk e përhapim informacionin e kontaktit tuaj me palë të treta për qëllimet direkte të marketimit të atyre palëve pa lejen tuaj.
 • Ne mbledhim informacionin që ju na jepni, si informacionet që jepni gjatë hapjes së një llogarie të një Aplikacioni. Gjithashtu ne mbledhim informacione nga përdorimi i Aplikacioneve tuaj ose Sajtit, në cilat produkte dhe shërbime ju tregoni interesim.
 • Ne mund të marrim dhe mbledhim informacione nga palët e treta që integrojnë shërbimet e tyre në ndonjë nga Aplikacionet apo Sajtit, kështu që mund të përdorni shërbimet e palëve të treta duke përdorur informacionin e hyrjes së Aplikacionit tuaj ose anasjelltas.
 • Ne mund t'ju dërgojmë mesazhe që vënë në dukje shërbime interesante dhe oferta promocionale. Mund të zgjidhni të mos i merrni këto mesazhe gjatë regjistrimit të llogarisë tuaj ose duke anuluar pajtimin nëpërmjet udhëzimeve të dhëna me mesazh.
 • Aktualisht ne nuk mbledhin informacion mbi kartat e kreditit apo debitit. Në të ardhmen mund të ofrojmë shërbime shtesë që kërkojnë pagesë.

Informacioni personal

Informacioni personal që mbledhim dhe ruajmë mund të përfshijë emrin tuaj, moshën (apo ditëlindjen), gjininë, adresën email, adresën postare dhe numrat telefonikë. Ne mbledhim informacione personale nga ju në shumë mënyra kur ju ndërveproni me ndonjë nga Aplikacionet apo Sajt. Për shembull, ne mbledhim informacione personale kur ju:

 • Krijoni një llogari nëpërmjet ndonjë prej Aplikacioneve apo Sajtit.
 • Regjistroheni në listën tonë të shpërndarjes të pajtimtarëve.
 • Ruani ose shënjoni përmbajtje apo informacione të tjera që t'i përdorni më vonë.
 • Jepni klasifikimin tuaj mbi përmbajtjen apo informacione të tjera.
 • Merrni pjesë në një konkurs, sondazh apo promocion, nëpërmjet ose për ndonjë nga Aplikacionet apo Sajt.
 • Kryeni një transaksion nëpërmjet ndonjë prej Aplikacioneve apo Sajtit.
 • Na kontaktoni për shërbim klienti ose mbështetje.
 • Shperndani njoftim për veten ose një shokë.

Informacioni jopersonal

Mbledhja e informacionit jopersonal. "Informacion jopersonal" është cdo informacion që nuk lidhet me identitetin tuaj specifik, si p.sh.:

 • Informacioni i shfletuesit
 • Informacioni i mbledhur nga “cookies”, etiketat në pikeza (pixel) dhe teknologjitë e tjera
 • Informacioni demografik dhe ndonjë informacion tjeter i ofruar nga ju ose nga përfaqesuesit e pavarur
 • Informacioni i bashkuar

Ne dhe ofruesit e shërbimit si palë e treta mund të mbledhin informacion jopersonal në shumë mënyra. Për shembull, ne

 • Mbledhim informacione të natyrës, si p.sh. lloji i kompjuterit (Windows ose Macintosh), rezolucioni i ekranit, versioni i sistemit operativ dhe lloji dhe versioni i shfletuesit të internetit;
 • Mbledhim informacion demografik, si p.sh. vendndodhja juaj, arsimi, profesioni, mosha, gjinia dhe informacione të tjera, si p.sh. pasionet dhe interesat tuaja të vecanta, kur ju na e jepni kete informacion në mënyrë vullnetare. Nëse ky informacion nuk nderthuret me informacionin personal, ai nuk mund t’ju identifikojë personalisht juve ose dike tjeter.

Ne mund ta bashkojme informacionin personal në një mënyrë të tillë që informacioni i bashkuar të mos ju identifikojë personalisht juve ose dikë tjetër, për shembull duke përdorur informacionin personal për të llogaritur përqindjen e përfaqësuesve të pavarur të Sajtit që jetojnë në një zonë të caktuar. Në disa raste, ne mund ta kombinojmë informacionin jopersonal me informacionin personal (p.sh. duke ndërthurur emrin tuaj me vendndodhjen tuaj gjeografike). Nëse ndërthurim ndonjë informacion jopersonal me informacion personal, i gjithë informacioni i ndërthurur do të trajtohet si informacion personal për të gjithë kohën që ai përdoret i nderthurur. Përdorimi dhe shkëmbimi i informacionit jopersonal. Meqënëse informacioni jopersonal nuk ju identifikon personalisht, ne mund ta grumbullojmë, përdorim dhe ta bejme publik informacionin jopersonal për cfaredo qellimi.

"cookies" dhe teknologjitë e tjera

“cookies”: Ne dhe ofruesit e sherbimit si palë e tretë mund të përdorin "Cookies" (cookies) në Sajt. “cookies” lejojnë një server uebi që të transferojë të dhëna në një kompjuter për qellimin e ruajtjes së regjistrimeve dhe për qëllime të tjera. Midis të tjerash, ne i perdorim “cookies” dhe teknologjite e tjera për t’ju sherbyer më mirë me informacion të përshtatur për ju dhe për të lehtesuar aksesin tuaj në sajt dhe përdorimin e vazhdueshëm të tij. Nëse nuk deshironi që të mblidhet informacion përmes perdorimit te “cookies”, ekziston nje procedurë e thjeshtë në shumicën e shfletuesve të internetit, e cila ju lejon të refuzoni përdorimin e “cookies”. Për të mësuar më shumë rreth “cookies”, jeni te lutur të vizitoni faqen e mëposhtme të internetit, e cila nuk ka lidhje me ne:http://www.allaboutcookies.org/.
"Objektet e ruajtjes lokale": Në disa rrethana, ne dhe ofruesit tanë të shërbimeve si palë e tretë mund të përdorin Objektet e ruajtjes lokale Flash. LSO-te Flash ndryshojne nga “cookies” e shfletuesit nga sasia dhe lloji i te dhënave që ruhen. Përvec kesaj, përgjithesisht ju nuk mund të kontrolloni, te fshini ose te caktivizoni pranimin e LSO-ve Flash nga shfletuesi juaj. Për më shumë informacion mbi LSO-te Flash dhe për të mësuar si t’i kontrolloni ato, klikoni faqen e mbeshtetjes së Flash Player dhe zgjidhni Global Storage Settings Panel Paneli i cilesimeve globale të ruajtjes dhe ndiqni udhezimet. Tani, për të pare LSO-te Flash në kompjuterin tuaj, shkoni te Website Storage Settings Panel (Paneli i cilesimeve të ruajtjes së faqeve te internetit) dhe ndiqni udhezimet për të parë dhe për të fshirë ndonjë LSO Flash të vecantë, nëse dëshironi.
Etiketat me pikëza dhe teknologjite e tjera: GIF-te te qartë (Clear GIF) jane grafiqet shumë të vegjël me një identifikues unik, me funksion të ngjashëm me “cookies”. Megjithatë, ndryshe nga “cookies” që ruhen në njesinë e diskut te kompjuterit, GIF-te e qarta nguliten në mënyre të padukshme në faqen e internetit. Ne mund të përdorim GIF të qarta (që njihen edhe me emrin “web beacons” (drejtues te uebit), “web bugs” (përgjues të uebit) ose “pixel tags” (etiketa ne pikeza)) lidhur me sajtin, midis të tjerash për të gjurmuar aktivitetin e vizitoreve të sajtit tonë dhe për të hartuar statistika rreth përdorimit të sajtit dhe nivelit të pergjigjeve. Ne dhe ofruesit tanë të shërbimeve si palë e tretë mund të përdorim gjithashtu GIF të qarta në mesazhet email të formatuara në gjuhën HTML, per të na ndihmuar në gjurmimin e niveleve të përgjigjeve të emaileve, në matjen e suksesit të fushatave tona të marketingut dhe për të identifikuar kohën kur emailet tona lexohen ose pasohen.

Si e mbrojmë informacionin tuaj

Ne aplikojmë praktikat e duhura të mbledhjes së të dhënave, ruajtjes së tyre, dhe praktikave përpunuese për t’ju mbrojtur kundër aksesit të paautorizuar, ndryshimit, shpërndarjen apo asgjësimin e e të dhenave tuaja personale, si dhe mbrojtjen apo ruajtjen e emrit tuaj të përdoruesit, fjalëkalimin, shkembimet e informacioneve apo edhe të dhënat e ruajtura në Sajtin tone. Shkëmbimet e të dhënave private me një natyrë të ndjeshme midis Sajtit tonë ose Aplikacioneve tona Mobile dhe Përdoruesve të tyre ndodhin përmes një kanali të sigurt komunikimi (Secure Socket Layer) dhe janë të kriptuara dhe mbrojtura falë shënjave dixhitale.

Ne nuk jepim asnjë garanci, kushte, apo përfaqësime, të shprehe apo nënkuptojë, si më poshtë

 • Tërësinë ose saktësinë e këshillave apo të dhënave në këtë Sajt ose ndonjë faqe interneti me të cilat është e lidhur. Njoftimet në këtë Sajt mund të përmbajnë pa-saktësi teknike dhe gabime tipografike. Informacioni në këto faqe mund të jetë i vjetëruar dhe ne nuk mbajmë përgjegjësi për mos-mbajtjen e informacionit, në këto faqe, të ri-freskuar, ose ndonjë përgjegjësi për mos kryerjen e kësaj detyre.
 • Përmbajtjen e reklamave për artikuj dhe të dhënat e vendosura në Sajt, duke përfshirë këtu pa limit, pronësinë, cilësinë, përshkrimin apo përshtatshmërinë e artikujve të postuar. Ne nuk veprojmë si agjent tregtar për reklamuesit dhe nuk do të jetë palë apo nuk do të jetë pjesëmarrës në asnjë bisedim. Eshtë përgjegjësia juaj të postoni dhe të kontrolloni në mënyrë të rregullt informacionin e vendosur.
 • Plotësine e të dhënave me qëllim funksionimi të rregullt të sistemit të kërkimit të Sijtit. Në bazën e të dhënave të Sajtit gjenden sendet tuaja të cilat kërkojnë plotësimin e kërkesave nga ana e juaj.

Shpërndarja e informacioneve tuaja personal

Ne nuk shesim, shkëmbejmë, apo japim me qera të dhëna personale të Përdoruesve palëve të tjera. Ne mund të shpërndajmë të dhëna të përgjithshme demografike të cilat nuk lidhen me informacione personale që kanë të bëjnë me vizitorët dhe përdoruesit me partnerët tanë, lidhës të besuar apo reklamues për qëllimet e sipërcituara.

Qasja

Nëse dëshironi të rishikoni, të korrigjoni ose të fshini informacion personal që na e keni dhëne më parë, mund të na kontaktoni në mënyrat e përcaktuara në seksionin Mënyra e kontaktimit më poshte. Jeni te lutur që në kërkesën tuaj të bëni të qartë informacionin që dëshironi të ndryshoni. Do të bëjmë cdo përpjekje për t’ju përgjigjur menjeherë sapo të jetë praktikisht e mundur.

Përdorimi i Sajtit nga fëmijët

Ne e respektojmë privatësinë e fëmijëve. As Aplikacionet dhe as Sajti nuk janë projektuar për të tërhequr një publik me moshë më të vogël se 16 vjeç. Ne nuk mbledhim informacione personale për fëmijë nën moshën 16 vjeç. Nëse jeni nën moshën 16 vjeç, ju lutem, mos e përdorni kete Sajt. Ju lutemi të na kontaktoni duke përdorur detajet e kontaktit më poshtë nëse besoni se mund të kemi mbledhur informacione nga fëmija juaj dhe ne do të punojmë që t'i fshijmë ato.

Transferimi ndërkombëtar

Informacioni juaj personal mund të ruhet dhe të përpunohet në cdo shtet ku ne zhvillojme biznes dhe nëpermjet ndërveprimit me ne dhe ofrimit të cdo informacioni personal, ju jepni pëlqimin tuaj për transferimin e informacionit në shtetet jashte shtetit të rezidencës suaj, përfshire Shtetet e Bashkuara te Amerikes, të cilat mund të kenë rregulla të ndryshme nga shteti juaj për mbrojtjen e të dhënave.

Faqet e internetit të palëve të treta

Ky Sajt përmban hypertext links drejt faqeve të internetit të palëve të tjera përvec Finderal.com. Ne nuk kontrollojmë këto faqe interneti dhe nuk është përgjegjës për përmbajtjen e tyre. Ne nuk mbajme pergjegjesi per praktikat e privatesise se faqeve te internetit qe drejtohen nga palet e treta, te cilat jane te lidhura ose te integruara ne sajtin tone, si dhe per praktikat e privatesise se kompanive reklamuese ne internet te paleve te treta. Ne nuk miratojmë ndonjë nga hypertext links të këtyre faqeve të internetit dhe nuk bëjmë asnjë miratim të përmbajtjes në këto faqe interneti ose të ndërhyjë në vendimmarrjen e pronarëve të tyre.

Ndryshimet e politikës sonë të privatësisë

Ne mund ta ndryshojme herë pas here këtë deklaratë për privatesinë. Kur të dalim me përditësime, ne do të vendosim një njoftim në krye të Sajtit tonë, rishikojmë datën e përditësimit në fund të faqes dhe do t’ju dërgojme një e-mail. Cdo ndryshim në këtë deklaratë privatësie do të hyjë në fuqi kur ne ta postojmë në sajt deklaratën e rishikuar për privatesine. Ne nxisim Përdoruesit të kontrollojnë faqen për çdo ndryshim, me qëllim që të qëndroni të informuar sesi ne po ndihmojmë në mbrojtjen e të dhënave personale që grumbullojmë. Ndërveprimi juaj me ne pas këtyre ndryshimeve nënkupton se ju e pranoni deklaratën e rishikuar për privatësinë.

Pranimi i këtyre kushteve nga ana juaj

Duke përdorur këtë Sajt, ju pranoni kushtet e shërbimit te politikës tonë. Nëse nuk jeni dakort me këto politika, ju lutemi të mos përdorni Sajtin tonë. Vazhdimi i përdorimit të Sajtit pas postimit të ndryshimeve në politkën tonë nënkupton pranimin e tyre nga ana juaj.

Kontakti me ne

Nëse keni pyetje rreth kësaj Politike Privatësie, praktikave të faqes sonë, apo shkembimeve tuaja me këtë sajt, jeni të lutur të na kontaktoni: Kontact

Data e fundit e përditësimit të këtij dokumenti është 17 Mars, 2019