Regjistrohuni

# Kërkohet ndërtuese/zhvilluese faqesh interneti (web designer)

Kërkohet ndërtuese/zhvilluese faqesh interneti (web designer)

Kohë e plotë
Tiranë, Shqipëri
Data e përfundimit: 10 Dhjetor 2022

Përshkrimi

Kërkohet ndërtuese/zhvilluese faqesh interneti. Personat e interesuar të dërgojnë CV-në e tyre në adresën e emailit: klejdisinani@gmx.com. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Kualifikimet

Personat e interesuar duhet të kenë njohuritë dhe aftësitë e mëposhtme: Aftësi në dizenjimin, ndërtimin dhe finalizimin e faqeve të internetit kryesisht me CMS (Wordpress). Aftësi në menaxhimin e faqeve të internetit aktualisht të ndërtuara, si nga ana teknike dhe në permbajtje. Aftësi në implementimin e e-commerce/Woocommerce, hedhjen e produkteve për shitje. Aftësi në përshtatjen e faqes për pajisje të ndryshme mobile, desktop, tablet. Përvojë e mirë në HTML dhe kryesisht CSS. Aftësi në softuer dizajni (p.sh. Photoshop). Të jetë i/e përditësuar me protokollet, standardet dhe teknologjitë ndërkombëtare të internetit. Njohuri në SEO (optimizimi i motorit të kërkimit). Njohuri në menaxhimin e rrjeteve sociale. Kreativ dhe i/e hapur ndaj ideve të reja. Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe në grup. Aftësi të tjera që në teknologji informacioni.
  • KategoriaKrijuese dhe Dizajn
  • LlojiKohë e plotë
  • Data e postimit10 Nëntor 2022
  • Letër motivueseJo
  • Kërkohet fotoPo