Regjistrohuni

# Jurist/e

Jurist/e

Kohë e plotë
Tiranë, Shqipëri
Data e përfundimit: 12 Mars 2021

Përshkrimi

Shoqeria IBA INVEST SHPK eshte nje shoqeri serioze qe operon prej vitesh ne fushen e ndertimit. Shoqeria kerkon te punesoje nje Jurist/e:

Detyrat

• Menaxhon dhe ndjek proçedurat ligjore te shoqerise; • Pergatitjen e dokumentacionit per tender / koncesion; • Menaxhimin dhe ndjekjen e proçedurave te prokurimit deri ne dorezimin e objektit nga shoqeria; • Evidentimi i ndryshimeve ne ligjet e biznesit dhe informimi i departamenteve dhe punonjesve te tjere te interesuar, ne lidhje me keto ndryshime; • Ndjekja e zbatueshmerise se legjislacionit fiskal dhe doganor si dhe zgjidhja e problemeve konkrete ne keto fusha; • Kryerja e korrespodences me Institucionet /Persona Juridike ose Fizike me te cilet shoqeria ka mardhenie pune; • Perfaqson shoqerine prane institucioneve administrative , ndjek te gjithe proceset e e shoqerise si : pajisjen me leje ndertimi, leje shfrytezimi, hipotekimin e pallateve dhe rezidencave, verifikimin hipotekor te pronave dhe cdo procedure tjeter te nevojshme per ndertimin e nje objekti ; • Harton dhe rishikon ne menyre efektive kontratat e blerjes dhe shitjes, prokurimeve dhe kontratave te ndertimit;

Kualifikimet

• Te kete mbaruar Fakultetin Juridik, Diplome Master; • Te kete aftesi shume te mira ne formulimin e qarte te mendimit juridik dhe shkrimit te tij; • Aftesia per te punuar ne menyre bashkepunuese dhe efektive, aftesine per te kuptuar dhe zhvilluar dhe per te shpjeguar zgjidhje ligjore; • Njohuri shume e mire e ligjit mbi Shoqerite Tregtare, Kodin Civil dhe Kodin e Procedures Civile; • Njohuri mbi ligjin e Prokurimeve Publike; Te interesuarit te dergojne Cv e tyre ne adresen iba.shpk@gmail.com
  • KategoriaJuridike
  • LlojiKohë e plotë
  • Data e postimit10 Shkurt 2021
  • Letër motivueseJo
  • Kërkohet fotoJo